Selma kan ikke være normal!
Men så har han ikke helt normale eiere heller!