Du som aldri har hatt
Noen begynnelse
Og som aldri vil få en slutt
Vi tilber deg

Hvem kan fullt forstå
Hvor høyt din storhet går
Og hvor dypt din nåde når

Fantastisk er du, Gud
Et ord fra deg og alt ble til
Ja, ingen er som du, Gud
Et pust fra deg og vi fikk liv

Skaper av alle ting
Fra de høyeste fjell
Til de dypeste hav
Vi tilber deg

Copyright©2006 – Christian Hesselberg -www.impulsweb.no