Noen har mere kløft enn andre kan man vel konkludere med dette bildet!