For du, Herre, velsigner den retferdige, du dekker ham med nåde