har veldig lyst til å høre hva bombemannen sier i dag, MEN jeg vil heller ikke gi han det han ønsker, nemlig å bli sett og hørt. Jeg lurer på om han prøver å forsvare sine handlinger og ta ansvar eller om han kommer til å si at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. For med mange års planlegging så blir det litt sykt å kalle seg utilregnelig! Har veldig lyst til å høre hva bombemannen sier i dag, MEN jeg vil heller ikke gi han det han ønsker, nemlig å bli sett og hørt. Jeg lurer på om han prøver å forsvare sine handlinger og ta ansvar eller om han kommer til å si at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. For med mange års planlegging så blir det litt sykt å kalle seg utilregnelig!

Jeg håper han får 21 års forvaring. Det blir i realiteten livstid siden de kan gi han mer straff etter hvert så lenge han er en risiko for samfunnet og det er noe jeg tror han kommer til å være på livstid.

Jeg synes pressen skal gi de stakkars pårørende og overlevende hvile og ikke plage de mer! Gi de litt pusterom, de har vært igjennom noe som vi ikke kan prøve å fatte!