Jeg er for dødsstraff. Dem som har begått en forferderlig forbrytelse, må få en passende straff. Så han lærer til neste gang.