Himmelen med alle stjerner, jorden, universet
Er alt skapt av deg, Herre
Du er over alt og alle
Hver en dag, ja alle tider, er i dine hender
Du er Herrenes Herre
Du er over alt og alle

Tenk det utrolige, at Gud den Allmektige
Ofret sin egen Sønn,
slik at vi kan komme helt frem til Ham

For en Gud vi har, en fantastisk Far
For en nåde gitt oss, vi får kalles barn
Et evig vennskap har vi med
Gud den Allmektige

Over hver en makt og myndighet står du og troner
Du regjerende Herre, du er over alt og alle
Hver en dag, ja, alle tider, er i dine hender
Du er Herrenes Herre, du er over alt og alle

For en kjærlighet du har kommet med

Da du sendte Jesus for dø i vårt sted