Patrick Leisegang

er gift, har tre barn, hund, katt og bor i Høvåg. Monterer kabel-tv for Get!

MenuClose

Ønsket

I en verden full av frykt
Kommer du tul meg, ser meg trygg
I din favn der hviler jeg
Hos deg, Jesus, får jeg fred
Bare hos deg varer den ved
Med alt jeg har kommer jeg

Gode Gud, tenk at en som meg
Er så ønsket av deg
Hvilken kjærlighet som lat meg være utilslørt

Ingen elsker slik som den
Som gir sitt liv for syndere
For en far som valgte meg!
Kjærlighet til evig tid
For hos meg ønsker du å bli
Alltid vil jeg takke deg

Vi ærer deg, vi ærer deg

Copyright©2006 – Thomas Wilhelmsen -www.impulsweb.no