Jeg kommer til deg som jeg er
og her er du meg nær
Selv med de mangler som jeg har
Vil du være her

Hos meg
Hos meg
Hos meg
Hos meg
Hos meg

Ingenting kan skille meg fra deg
Jesus, Jesus
Verken død eller liv kan ta meg fra deg
Jesus, Jesus
For en Gud vi har
Som så vilig tar imot oss
Helt som vi er