IMPULS 05! i stavanger 28-30 januar var bare knall. På fradagen hadde Aerobirds konsert i cafeen og det var sånn greit nok. Ikke helt min type musikk. På lørdagen startet dagen sånn i 10 tiden med ett møte (celebration) dette ble bra mye bra lovsang. Kvelden på lørdagen tok litt mer av, Rudi Myntevik varmet opp for One Houndred Hours. Sto helt foran og hoppa som en galning. Knut Tveitereid hadde bibeltimen på søndagen. Han snakka om hvordan være en disippel. Når vi gikk etter bibletimen for å reise hjem til våre hjemsteder. Fikk vi boka «En helt overkommelig disippel»