I tåkeland gjennom de dypeste savn
Når jeg har flere spørsmål enn svar
Når framtiden virker mer skjør enn solid
Jesus, Jesus, du er fjellet under mine føtter

Aldri, aldri gir du slipp på meg
Gjennom tårer, gjennom motgang
Holder du meg fast
Aldri, aldri gir du slipp på meg
Gjennom håpløshet og uro
Holder du meg fast

Når ingen ord lenger kan mette meg med håp
Tvil tar tak i de løfter du gav
Når mennesker svikter og snur ryggen til
Jesus, Jesus, du er fjellet under mine føtter

Aldri, aldri gir du slipp
Aldri, aldri gir du slipp
Aldri, aldri gir du slipp på meg

Copyright © 2007 Christian Hesselberg, Adm. Impuls/IMI Kirken