Denne mannen tar julen til dens fulle potensiale. Tenke på de som ikke har det så lett. Og de som er utenfor «normalen». Dette eksperimentet er nok lettere å gjøre i USA der de hjemløse snakker samme språket som de som gjør eksperimentet, men det må jo være mulig å overføre til Norge?

Hvis du ikke vil gi en gave til noen hjemløse, så gi en gave til de vanskeligstilte i samfunnet. Gi en gave til Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Krisesentrene, Røde Kors og Blåkors eller lignende organisasjoner!

Ha en fin juletid!