Kom til meg, Gud,
uanfektet av
vår egen ukultur
Vær du min visjon,
Det mitt hjerte ser,
midt i verdslig strev

Allerede,
men ennå ikke i land
Jeg bare skimter
en genuin Gud
Himmelrik,
men det jeg jager er deg
La meg se deg
helt som du er

Kristus i meg,
sannheten
som former meg
og mine valg
Vær du skatten min,
fremfor menneskers egne hevdelser

T/M: Thomas Wilhemsen
Copyright 2009 adm. Impuls/IMI Kirken