Ja han lesper og det kan ikke unngås å høres, men jeg synes rett og slett at denne versjonen er bedre enn orginalen. Mye mere følelser og innlevelse.