Fylt av fred og kjærlighet
Din Ånd er god
Fylt av trøst og varsomhet
Din Ånd er god

Du har gitt meg liv
En tro som følger meg
Du har gitt meg håp i deg
Hellig Ånd takk for at du kom
Takk at du viser vei for meg
Hellig Ånd du blåser liv i meg
Ett liv, ett håp, i deg

Du gjenføder, fornyer meg
Din Ånd er god
Gir meg kraft og leder meg
Din Ånd er god

Copyright © 2007 Thor Øyvind Hansen, Adm. Impuls/Salem Trondheim