Evig og bestandig, fast og uforanderlig,
omgir meg for alltid, Herrens kjærlighet.
Jeg vil overgi meg, alltid leve i deg.
Ingen kan befri meg som din kjærlighet.

Halleluja, halleluja, halleluja,
jeg synger ut til deg.

Håp og tro og sannhet, overflod av godhet,
jeg kan kjenne glede velle fram i meg.
Kjærlighet som tåler, tilgir og utholder,
sangen i mitt indre strømmer i mot deg.