Account Balance $113.68

Jeg gikk inn med 100$ som sagt tidligere…
Nå ligger kontobalansen på utrolige 113.68 DOLLAR$$$

I tilleg regner jeg med at det kommer innn ca 20 dollar til i begynnelsen av neste måned…