Syng takk til Herren, vår konge stor
Hans godhet varer for evig
For Han er stor, er over alle ting
Hans godhet varer for evig
Pris Gud, Pris Gud

Med en mektig hånd, og en utstrakt arm
Hans godhet varer for evig
For det liv som er født på ny
Hans godhet varer for evig
Pris Gud, Pris Gud

For alltid er Gud trofast
For alltid er Gud sterk
For alltid er Gud med oss
For evig og alltid

Fra soloppgang til solnedgang
Hans godhet varer for evig
Med Guds nåde vil vi fortsatt gå
Hans godhet varer for evig
Pris Gud, Pris Gud

For alltid er Gud trofast
For alltid er Gud sterk
For alltid er Gud med oss

For evig og alltid