Denne siden laget i hovedsak jeg under eksamen IKT. Der fikk vi i oppgave å lage en helt enkel side som skulle vise fra sveisebedriften «vår». Dette vil jeg si er en av de første sidene jeg lagde. Enkel og grei, den er bygd opp av frames og bruker CSS.

Se siden på
http://eksamen.leisegang.no