dilbert

Dette må jo bare være en av tidenes beste jobber!