Patrick Leisegang

er gift, har tre barn, hund, katt og bor i Høvåg. Monterer kabel-tv for Get!

MenuClose

Deg Være Ære

 

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være,
Kristus underlagt!
Lyset fyller haven,
Se en engel kom
Åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!

Deg være ære!
Herre over dødens makt.
Evig skal døden være,
Kristus underlagt!

Se Herren lever,
Salig morgenstund
Mørkets makter bever,
Trygg er troens grunn
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham alle tunger,
Kristus Herre er!

Frykt ikke mer,
Evig er han med
Troens øye ser det,
Han gir liv og fredag Kristi navn er ære,
Seier er han vei
Evig skal han regjere,
Aldri frykter jeg!

T/M: E. Buldry 1884
(NO) A. Fjeldberg 1949/
G/F.Händel 1746