Da skal vi i all overskuelig fremtid selvkopostere i vår nye #varmkopostbinge. Vi gleder oss til den gode kopostjorden kan spaces ut av bingen.