Elias sitt første forsøk på å skrive pappa. Han sier den midterste P-en er en ballong.