Elias har vært med å lage larven aldrimett med byggeklosser.