Hva ønsker du deg virkelig til jul?

Denne mannen tar julen til dens fulle potensiale. Tenke på de som ikke har det så lett. Og de som er utenfor «normalen». Dette eksperimentet er nok lettere å gjøre i USA der de hjemløse snakker samme språket som de som gjør eksperimentet, men det må jo være mulig å overføre til Norge?

Hvis du ikke vil gi en gave til noen hjemløse, så gi en gave til de vanskeligstilte i samfunnet. Gi en gave til Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Krisesentrene, Røde Kors og Blåkors eller lignende organisasjoner!

Ha en fin juletid!