Savner virkelig denne mannen! Stort tap for dyrene når han døde!