Har fikset litt på badet. Nå gjenstår bare det midterste underskapet. Ble bra å bli kvitt den høye vasken.

Pris på jobben: Gratis, om man ser bort i fra kjøring til Søgne.