St. Hans feiring er morsomt. Grilling, bål og moro!

Hvor er/var du på St. Hans?