Du blåser liv i meg,
former meg og gir verdi
Som avbilde av deg,
ble mitt liv til

Din kjærlighet til meg,
så ufortjent men virkelig
Din trofasthet til meg
står alltid fast

Jeg er evig takknemlig
til deg
Jeg er evig takknemlig
til deg

Det underfulle kors:
der hatet så din herlighet
En fredsfyrste kom ned
og tom min plass

T/M: Nils Østerhus Salthe
Copyright 2009 adm. Impuls/IMI Kirken