Fader vår,

du som er i datamaskinen,
helliget vorde ditt operativsystem,
komme din support.
Skje din vilje i harddiscen
som også i printeren.
Led oss ikke inn i systemfeil,
men fri oss fra de mørke skjermer.
Gi oss i dag vår daglige utskrift
Forlat oss våre tastefeil,
som vi aldri forlater dine programbugs.
For systemet er ditt
og makten over personalet
i evighet.

Enter!