Har hørt en tale fra Kent Hovind. Der taler han om evolusjonsteorien og tanker rundt dette ut fra et rent bibelsk syn.
Her er en tegneserie som illustrerer talen litt:

Hentet fra :
http://hexfiles.multiservers.com/soapbox/tract/bug%20daddy.htm