Det finnes så uendelig mange utvidelser til WordPress, men det er vanskelig å finne akkurat den funksjonen du ønsker uten alt det andre som de forskjellige utvidelsene har. Mange av disse utvidelsene er ikke nødvendige og du kan enkelt fikse de selv!

Alle disse tipsene krever at du legger til kode i functions.php og denne finner du i temamappen din.

1. Forbedre kvaliteten på bildene dine

WordPress komprimerer bildene dine til 90% av orginalen. Da forsvinner detaljer i bildene. Har du store krav til gode bilder på nettstedet ditt anbefaler jeg at du bruker denne funksjonen.

function high_jpg_quality() {
return 100;
}
add_filter( 'jpg_quality', 'high_jpg_quality' );

2. Hurtigkoder i widgets

Vil du kunne bruke [hurtigkoder] i widgets så må du legge til denne koden.

add_filter( 'widget_text', 'do_shortcode' );

 3. Forsinke innlegg i feeden din

Ofte når jeg poster et innlegg så finner jeg feil eller bildet ble galt. Da er det greit å vite at innlegget ikke blir lagt til i feeden din før 15 minutter etter at du har publisert det.

function publish_later_on_feed($where) {
global $wpdb;
if ( is_feed() ) {
$time_now = gmdate('Y-m-d H:i:s');
$time_delay = '15'; // integer
$time_span = 'MINUTE'; //MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, YEAR
$where = " AND TIMESTAMPDIFF($device, $wpdb->posts.post_date_gmt, '$time_now') > $time_delay ";
}
return $where;
}
add_filter('posts_where', 'publish_later_on_feed');

Det kan ikke bli så mye enklere. Vil du ha flere tips?

4. Bilder i feeden

Vil du ha bilder i din RSS-Feeden din. Så er denne koden ideell.

function rss_post_thumbnail($content) {
global $post;
if( has_post_thumbnail($post->ID) )
$content = '<p>' . get_the_post_thumbnail($post->ID, 'thumbnail') . '</p>' . $content;
return $content;
}
add_filter('the_content_feed', 'rss_post_thumbnail');

 5. Dashboard logo

Slik endrer du WordPress logoen til din egen.

function custom_logo() {
echo '
<style type="text/css"><!--
#header-logo { background-image: url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/custom-logo.gif) !important; }
--></style>';
}
add_action('admin_head', 'custom_logo');

 6. Fjerne feilmeldinger på logginskjermen

Hvis du ønsker å fjerne meldingen «brukernavnet finnes ikke» eller «passordet du tastet var feil». Så er denne absolutt noe du må aktivere snarest.

add_filter('login_errors',create_function('$a', "return null;"));

 7. Fjerne informasjon om versjoner

// Remove the WP version for extra WordPress Security
function remove_wp_version(){ 
return ''; 
} 
add_filter('the_generator', 'remove_wp_version');

 8. Fjerne informasjon som versjoner rss feeds og kommentarer

remove_action('rdf_header', 'the_generator');
remove_action('atom_head', 'the_generator');
remove_action('comments_atom_head', 'the_generator');
remove_action('opml_head', 'the_generator');
remove_action('app_head', 'the_generator');
remove_action('wp_head', 'wp_generator');
remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');

 9. Fjerne versjonsnummer fra plugins

function remove_cssjs_ver( $src ) {
    if( strpos( $src, '?ver=' ) )
        $src = remove_query_arg( 'ver', $src );
    return $src;
}
add_filter( 'style_loader_src', 'remove_cssjs_ver', 10, 2 );
add_filter( 'script_loader_src', 'remove_cssjs_ver', 10, 2 );

 10. Legge til CSS i editoren

Dette kan gjøre at du får det samme designet i administrasjonen og på forsiden. Det er mye lettere å se hvordan det kommer til å se ut.

function twentythirteen_blue_add_editor_styles() {
    add_editor_style( 'editor-style.css' );
}
add_action( 'init', 'twentythirteen_blue_add_editor_styles' );

 11. Finne designfilen

Denne koden legger til en linje øverst på forsiden din som viser deg hvilken temafil du må finne for å gjøre endringer i designet ditt.

function show_template() {
global $template;
print_r($template);
}
add_action('wp_head', 'show_template');

 

Har du noen gode tips?